Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren (webstatistieken).

MVO

Veiligheid en milieu
Veiligheid van mensen en hun omgeving is een eerste prioriteit bij alle activiteiten van Catom. Catom hecht grote waarde aan het zorgvuldig naleven van alle voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit. Catom heeft hiervoor een eigen milieu- en veiligheidsbeleid.

Jaarlijks worden alle vereiste audits met betrekking tot veiligheid en milieu uitgevoerd bij de verschillende groepsmaatschappijen, waaronder BRZO inspecties, ISO 14001:2004 voor een milieumanagementssysteem bij Oliecentrale Nederland, VCA rapportages en ISCC audit voor opslag en transport bij biobrandstoffen.

Bijmenging biobrandstoffen
Uiteraard voldoet Catom aan alle wettelijke bijmengverplichtingen met betrekking tot biobrandstoffen. In 2015 was het percentage 6,25% (2014 5,5%). Catom streeft ernaar hiervoor uitsluitend tweede generatie biobrandstoffen te gebruiken en loopt daarmee vooruit op de wettelijke vereisten.

GTL
Voor klanten die een bewust beleid willen voeren op het gebied van milieubelasting van brandstoffen heeft Catom GTL (Gas To Liquid) ter beschikking. GTL is een geavanceerde dieselvariant die leidt tot minder geur, minder geluidsoverlast en minder uitstoot van fijnstoffen. Omdat GLT vrij is van zwavel en aromaten en een hoog octaangehalte heeft, vindt er een schonere verbranding plaats. Het product is vooral interessant voor grote gemeenten die streven naar een betere luchtkwaliteit in de binnenstad. Dit innovatieve, door Shell ontwikkelde product, stelt Shell alleen beschikbaar aan een aantal van haar grote klanten, waaronder ook haar branded distributeurs (reselling).