Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren (webstatistieken).

Strategie

De strategie van Catom richt zich op zowel autonome groei als groei door acquisities; de zogenoemde buy and build strategie.

Catom voorziet substantiële verschuivin­gen in het downstream segment van de Nederlandse oliemarkt. Grote oliemaat­schappijen zoals Shell, Exxon, Total en BP, de zogenaamde “majors”, richten zich meer en meer op de upstream activiteiten (de exploratie en productie van olie) en zoeken naar mogelijkheden om de downstream ac­tiviteiten (marketing, distributie en verkoop) af te stoten.

Tegelijkertijd worstelen kleinere spelers in de markt met hun toekomstscenario’s en kiezen er steeds vaker voor hun handelsactiviteiten en benzinestations te koop aan te bieden.

In die consolidatieslag wil Catom een actieve rol spelen. Catom is in een positie om die activiteiten over te nemen en om klanten te werven die als gevolg van de verschuivingen voor een nieuwe leverancier kiezen. Catom heeft vooral belangstelling voor handel-, verkoop- en distributie activi­teiten en de benzinestations.

De herschikking van de downstream markt zal zich naar verwachting in de komende jaren in Nederland voltrekken. Catom ziet daarom in de komende jaren veel mogelijk­heden voor groei en kansen voor verdere overnames in de Nederlandse markt.

Voor elk van de drie kernactiviteiten wordt een toegespitste strategie gevolgd die past bij de specifieke marktomstandigheden en kansen binnen dat segment.

Bekijk ook onze Missie & Visie